חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אבחון לקבלת הקלות במבחנים ללקויי למידה

ההתפתחויות והגילויים בעולם בריאות הנפש לאורך השנים, קידמו באופן משמעותי את ההתערבות ואת הטיפולים המוצעים היום לאנשים המתמודדים עם קשיים ולקויות שונות בתחום הרווחה הרגשית, הפסיכולוגית והחברתית. התפתחויות אלה השפיעו על הדרך בה אנחנו חושבים, מרגישים ומתנהגים. תיאוריות חדשניות התפתחו גם בתחום האינטליגנציה והפכו עם הזמן ליותר ויותר ספציפיות, כאשר למונח ׳לקות למידה׳ עצמו היה יותר מכינוי אחד והוא גם לבש יותר מצורה אחת.

עד לפני זמן לא רב, האבחון של אנשים כבעלי ׳לקות למידה׳ הוענק במיוחד לאלה שציוני ה-IQ שלהם היו ברמה של 90 נקודות ומעלה במבחן המשמש למדידת האינטליגנציה בלבד (אם כי ישנן תכונות נוספות המצדיקות את האבחון של האדם כלקוי למידה). לעומת זאת, אלה שהשיגו ציון IQ שנע בין 70 ל-89 נקודות כונו ׳לומדים איטיים׳ (Slow Learners).

בשנים שלאחר מכן וכך גם בימינו, אנשים עוברים אבחון קלינאי תקשורת הבודק את ההיבט הדידקטי, לצד אבחון פסיכולוגי הבודק את ההיבט הפסיכולוגי – מה שנקרא אבחון פסיכודידקטי – שבודק וקובע אם הנבדק הוא עם ׳לקות למידה׳ או עם ׳הפרעת קשב וריכוז׳.

האבחון קובע אם תלמידים מתקשים אלה יקבלו את ההתאמות הלימודיות שיסייעו להם להתקדם בלימודים, על בסיס נושאי הלמידה הספציפיים המאתגרים אותם, כמו: דיסלקציה, דיסגרפיה או דיסקלקוליה.

מהו אבחון פסיכודידקטי?

כפי שכבר בוודאי הבנתם, אבחון פסיכודידקטי הוא תהליך אבחוני המורכב משני אבחונים שונים: אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי. ואגב, גם עלות אבחון פסיכודידקטי היא סיכום של שני האבחונים:

 • עלויות האבחון הדידקטי (נעה בין 500 ל-1500 שקלים)
 • ושל עלויות האבחון הפסיכולוגי (נעה בין 950 ל-2500 שקלים)

מה ההבדל בין אבחון דידקטי לפסיכודידקטי? ובכן, כדי לענות על שאלה זו, הבה נראה את ההבדלים בין שני סוגי האבחונים: פסיכולוגי ודידקטי, ומי רשאי לעשות אבחון פסיכודידקטי?

אבחון פסיכולוגי

פסיכולוגים, שעברו הכשרה מיוחדת להערכת התחום הקוגניטיבי והרגשי, הם אלה שיאבחנו את המטופל תוך התייחסות ליכולות ולקשיים שלו בתחומים הבאים:

 • אישיותי
 • רגשי
 • התנהגותי
 • חברתי

אבחון דידקטי

לימודי קלינאות תקשורת הם התחום הלימודי שמכשיר את הבוגרים לערוך אבחונים דידקטיים אשר בוחנים מספר אלמנטים, כגון:

 • מנגנוני הלמידה
 • תפקודי השפה
 • תפקודי הלמידה
 • התפקוד הגרפומוטרי
 • תפקודי הזיכרון

קלינאות תקשורת מעריכה גם היבטים נוספים:

 • את תפקודי הקשב
 • את הפונקציות הניהוליות
 • את יכולות החשיבה

רוצים להתייעץ עם קלינאי/ת תקשורת מהאיזור שלכם? השאירו פרטים לחזרה:

אבחון הפרעת קשב וריכוז על ידי קלינאי תקשורת

אבחון פסיכודידקטי לילדים ולמבוגרים

למעשה, האבחון הפסיכודידקטי משלב את שני סוגי האבחונים הפסיכולוגי והדידקטי, ומספק תוצר שהוא דוח משולב, אינטגרלי, הנעשה תוך שיתוף פעולה בין המאבחן הפסיכולוגי והמאבחן הדידקטי. למעשה הדוח המשולב כולל את האבחון שערך כל אחד מעורכי המבחנים בתחומו, את עיבוד התוצאות ואת הסקת המסקנות, כלומר:

 • מסקנות (האבחון מצביע על כך שקיימת לקות למידה כלשהי)
 • המלצות וסיכום (כולל המלצות להתאמות בלמידה, לתוכנית טיפולית ועוד)

אבחון פסיכודידקטי למבוגרים ולילדים – מוביל להתאמות בדרכי היבחנות

הזכאים להתאמות בדרכי ההיבחנות לפי קביעת משרד החינוך, הם תלמידים הלומדים בבית הספר או סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, ואשר עברו אבחון פסיכודידקטי:

ההתאמות בדרכי ההיבחנות נועדו לפצות את הנבחנים המתמודדים עם קשיי למידה שונים.

אם אתם או ילדיכם אובחנתם על ידי קלינאי תקשורת לילדים (או לחילופין קלינאי תקשורת למבוגרים) כבעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, תוכלו ליהנות מהתאמות המסווגות לפי מספר רמות:

התאמות ברמה 1 

 • ההתאמות לא פוגעות במהות אותה מודדת הבחינה
 • תוספת זמן לבחינה
 • הגדלת שאלון הבחינה
 • שימוש בדף נוסחאות מורחב
 • שעתוק
 • התעלמות משגיאות כתיב

התאמות ברמה 2 

 • התאמות שעשויות לפגוע חלקית במהות אותה מודדת הבחינה.
 • התאמות שמציעות שינויים בתנאי הבחינה ולא בתוכן הבחינה, כגון:
  • הכתבה או הקראה לבוחן ניטרלי
  • באנגלית – השמעת שאלון או הקלדה / הקלטה של התשובות – (ללא מקצועות שפת חובה – לשון במגזר היהודי והלא יהודי; עברית במגזר הלא יהודי.

 

התאמות ברמה 3 

 • התאמות שעשויות לשנות את המהות אותה בוחנת הבחינה.
 • שינוי הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה
 • מבחן בעל פה במקצועות רבי מלל
 • מבחן בעל פה באנגלית בעזרת מבחן מתוקשב
 • מבחן מותאם
 • המרה של המבחן במתמטיקה למבחן במקצוע מדעי אחר
 • הקראה ו/או הכתבה במקצועות שפה חובה
 • לשון במגזר היהודי והלא יהודי; עברית במגזר הלא יהודי.

 

עד כאן ההתאמות על פי משרד החינוך. קיימות גם התאמות לימודיות באישור גופים אחרים:

התאמות באישור וועדה בית ספרית, כוללות:

 • הגדלת שאלון הבחינה
 • תוספת לזמן הבחינה
 • דף נוסחאות מורחב
 • התעלמות משגיאות כתיב

התאמות באישורה של וועדה מחוזית, כוללות:

 • שעתוק
 • הכתבה או הקראה לבוחן ניטרלי
 • באנגלית – השמעת שאלון או הקלדה / הקלטה של תשובות
 • מבחן בעל פה במקצועות רבי מלל
 • מבחן בעל פה באנגלית בעזרת מבחן מתוקשב
 • מבחן מותאם
 • המרת המבחן במתמטיקה למבחן במקצוע מדעי אחר
 • הקראה ו/או הכתבה במקצועות שפת חובה
 • לשון במגזר היהודי והלא יהודי, ועברית במגזר הלא יהודי

 

על הרפורמה בחטיבות הביניים ״מלקויות ללמידה׳׳

בשנת הלימודים תשע״ח, החלה לפעול רפורמה בחטיבות הביניים, תוכנית מערכתית שנקראת ׳מלקויות ללמידה׳. רפורמה זו שמה דגש על חשיבות האיתור המוקדם של תלמידים המתמודדים עם קשיי למידה באמצעות:

 • מבדקי מיפוי
 • התערבות מקצועית
 • הוראה מותאמת

על התוכנית ׳מלקויות ללמידה׳

תוכנית זו כוללת 5 עקרונות עבודה:

קביעת תוכנית

קביעת תוכנית עבודה לטיפול בתלמידים מתקשים שתהיה רציפה, תהליכית ומתועדת. תוכנית התערבות זו מתחילה באיתור התלמידים המתקשים כבר בתחילת כיתה ז׳:

 • במסגרת תוכנית אל״ה (איתור, למידה, הצלחה),
 • באמצעות מבדקים כמו מבדק עמי״ת
 • באמצעות איסוף מידע מבית הספר, המורים וההורים.


לאחר האיתור והבדיקה של צרכי התלמידים, תיבנה תוכנית התערבות מותאמת ויתנהל מעקב רציף אחר ההתקדמות של התלמידים שיוכל לבחון את יעילות ההתערבות באמצעות מספר כלים כמו תוספת שעות שבועיות, תיעוד ומעקב אחר התקדמות התלמידים, הפעלה של תוכנית התערבות תוספתית בתחום הפדגוגי ו/או הרגשי.

 

פיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי של צוותי חינוך וצוותים רב מקצועיים, כולל:

 • הקצאת שעות פיתוח מקצועי מדי שנה לאורך 3 שנים.
 • למידה ועדכון ידע לאנשי מקצוע הפועלים במערכת החינוכית כמו פסיכולוגים, יועצים, מורי שילוב, מאבחנים ועוד.
 • ליווי פדגוגי רצוף של הצוות החינוכי בבית הספר על ידי מדריכים מיומנים.

פיתוח מענה טכנולוגי

כחלופות לחלק מההתאמות המוענקות לתלמידים מתקשים, בדרכי היבחנות המתאימים למאה ה-21. לדוגמה:

 • מבחן מתוקשב
 • הקלדה במחשב
 • הקראה בעזרת MP3

 

תהליך הערכה ובקרה

שהוא תהליך היישום המלווה את הלמידה וההערכה של ראמ״ה (רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך).

 

רוצים להתייעץ עם קלינאי/ת תקשורת מהאיזור שלכם? השאירו פרטים לחזרה:

לימודי אבחון אוטיזם

אבחון קלינאי תקשורת

אבחון קלינאי תקשורת רוצה ללמוד קלינאות תקשורת? השאירו פרטים ונדאג שיחזרו אליכם עם כל המידע קלינאי תקשורת מספקים אבחונים וטיפולים במקרים הקשורים להפרעות דיבור, שפה

קראו עוד »
קלינאות תקשורת ואוטיזם

אוטיזם

אוטיזם עד לאחרונה דיברו המומחים על סוגים שונים של אוטיזם, כמו הפרעה אוטיסטית או תסמונת אספרגר, אולם היום, כל ההפרעות הללו נקראות ״הפרעות על ספקטרום

קראו עוד »

מעוניינים בשיחת ייעוץ מקלינאי/ת תקשורת מומלץ באיזור שלכם? השאירו פרטים ונדאג שיחזרו אליכם:

דילוג לתוכן